மதுரை மாநகராட்சி கொரோனா தடுப்பு பணியாக அமெரிக்கன் இந்தியா அறக்கட்டளையின் சார்பில் ஆக்சிஜென் செறிவூட்டி 10 எண்ணிக்கையில் அறிஞர் அண்ணா மாளிகை மைய அலுவலகத்தில் வழங்கப்பட்டது.

மதுரை  மாநகராட்சி கொரோனா  தடுப்பு பணியாக அமெரிக்கன் இந்தியா அறக்கட்டளையின்  சார்பில் ஆக்சிஜென் செறிவூட்டி  10 எண்ணிக்கையில் மதுரை மாநகராட்சி நகர்  நல அலுவலர்  மரு.ராஜா வழங்கப்பட்டது.  இந்தியாவில் கொரோனா வைரஸ் காய்ச்சலினை முற்றிலுமாக தடுப்பதற்கு மத்திய மற்றும் மாநில அரசுகள் பல்வேறு நடவடிக்கைகளை மேற்கொண்டு வருகிறது. அதன்படி மதுரை மாநகராட்சி பகுதிகளில் தடுப்பு பணிகள் தீவிரமாக மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகிறது. 

அமெரிக்கன் இந்தியா அறக்கட்டளை வழங்கிய ஒன்பது லட்சம் மதிப்புள்ள 10 ஆக்சிஜன் செறிவூட்டிகளை மதுரை மாநகராட்சி அறிஞர் அண்ணா  மாளிகை மைய அலுவலகத்தில்  நகர்  நல அலுவலர்  மரு.ராஜா  பெற்றுக் கொண்டார் . இந்நிகழ்வில் அமெரிக்கன் இந்தியா அறக்கட்டளை  மாவட்ட ஒருங்கிணைப்பாளர்  ஷர்மிளா மற்றும் மாநகராட்சி  துணை நகர்  நல அலுவலர்  மரு. தினேஷ் குமார் கலந்து கொண்டனர்.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Translate »